Impressum

TVRTKA: DESIGNS BY AQ d.o.o.

ADRESA SJEDIŠTA: Budimska ulica 3, Sesvete, Hrvatska

OIB: 18084528041

SUD REGISTRACIJE: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 081037006

BANKA KOD KOJE SE VODI RAČUN: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Hrvatska

BROJ RAČUNA: HR8623600001102547867

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA: 20.000,00 kn / 2.654,46 EUR (uplaćen u cijelosti)

ČLANOVI UPRAVE: Ana Rotim, direktor